Проведе се информационна среща по повод отварянето на процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I"

Днес /05.01./ от 10:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Нова Загора в сградата на Общината се проведе информационна среща по повод отварянето на процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I" по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).  На срещата присъстваха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, заместник-кметовете Нина Генчева и Ивайло Енев, служители от отдел „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството”  и „Европейски фондове и програми“, председатели на сдружения на собствениците и домоуправители на сгради. По време на събитието бяха представени основните насоки и възможности за финансиране за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.
Отговорено бе на всички въпроси, като бе посочено, че одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ, а срокът за подаване на Заявления за участие на процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I" до Община Нова Загора стартира от 01.02.2023 г. до 10.05.2023 г.
По тази процедура са допустими всички многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., и в които броят на самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.