Обява за провеждане на конкурс за войнишка длъжност за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина за времето от 01.03.2023 г. – до 17.03.2023 г. в Съвместното командване на специалните операц