Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина за времето от 09.03.2023 г. – до 17.03.2023 г. във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка