Конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел "Правен", дирекция "ФАД", Община Нова Загора