Заповед № ОХ- 1132/05.12.2022 г. на Министъра на отбраната