Нарушено водоподаване в община Нова Загора на 02.12.2022 г.

Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради ремонтни дейности по Главен водопровод, ще бъде нарушено водоподаването на следните населени места от общ. Нова Загора - с. Кортен, с. Баня , с. Стоил Войвода, с. Езеро, с. Загорци, с. Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Бял Кладенец и с. Радецки. 02.12.2022 г. (петък) до 20:00 ч.
Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.
"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.