Намаляване на водоподаването в гр. Нова Загора на 22.11.2022 г. вторник

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 22.11.2022 г., ще бъде нарушено водоподаването в кв. "Загоре" от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.
ВиК Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.