Със Заповед № ОС -383/03.11.2022г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2023/2024г.