Обява за провеждане на конкурс за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина