Д-р Галя Грозданова - Радева представи своята книга "Старите българи"

В празничния 14-ти октомври, Исторически музей – Нова Загора бе домакин на представянето на книгата „Старите българи”.  Директорът на музея Генчо Димитров приветства автора Галя Грозданова-Радева с "добре дошла", след което тя маркира накратко резултатите от своето теренно изследване на българските преселници от с. Камена, Тулчанска област, Румъния, след завръщането им в границите на България, след подписването на Крайовската спогодба.
Книгата "Старите българи" представя историята, фолклорната музикална култура - обичаи, песни, музика и културния живот в село Нова Камена. Тя съдържа богат песенен и снимков материал и е адресирана до широк кръг читатели.
Галя Грозданова-Радева е доктор по Музикознание, музикално и танцово изкуство, преподавател в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – София. Завършила е Академията за музикално и танцово изкуство – Пловдив през 1996 г. със специалности "Дирижиране на оркестър и хор" и "Преподавател по народно пеене и тамбура". Магистър е по "Арт мениджмънт".
Има 30-годишна педагогическа дейност. Била е вокален педагог на ДФА „Тракия” – гр. Пловдив.