Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.