Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022г. изборен район №21, секция № 034