Заповед №РД-12-683/12.08.2022г. за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022г.