Заповед №РД-12-674/10.08.2022г. за образуване на избирателни секции на територията на община Нова Загора за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022г.