Със заповед на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 34630 – Божурище (Приложение № 1), която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)