Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани