Община Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на обект и отдаване под наем на обекти и земеделски земи, общинска собственост