Aварийно нарушаване на технологичния режим на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Нова Загора

В община Нова Загора е получено писмо от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" относно аварийно нарушаване на технологичния режим на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Нова Загора. С посоченото може да се запознаете ТУК.