Доброто надживява и смъртта… и остава вовеки

Доброто надживява и смъртта… и остава вовеки.
Човек живее, докато има кой да говори за него и стореното от него.
Мемориален комплекс „Дом на доброто“ в с. Коньово, общ. Нова Загора бе най-яркото дело в живота на кмета Николай Грозев. Там той отдаде най-голяма част от енергията си и не щадеше сили за изграждането на святото място. Именно там той намери своя последен пристан…Желаещите да се преклонят пред паметта на кмета Николай Грозев могат да го направят в Мемориален комплекс „Дом на доброто“, с. Коньово, където той не остави просто следа, а остави себе си.