Обява за длъжности в Централно военно окръжие определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс