Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България e обявена 1 (една) вакантна длъжност за военнослужещ в Централно военно окръжие