Община Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и за продажба на обекти, общинска собственост