Със заповед на Министъра на отбраната са обявени 127 (сто двадесет и седем) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв