Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на Командира на Военновъздушните сили са обявени 169 (сто шестдесет и девет) вакантни длъжности за войници.