Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на Командира на Военноморските сили са обявени 177 (сто седемдесет и седем) вакантни длъжности за матроси