Конкурс за длъжността счетоводител в отдел „Счетоводен”, дирекция „Финансова и административна дейност”