Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за военнослужещ в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново