Започна плащането на местните данъци и такси за 2022 година

В Община Нова Загора започна плащането на местните данъци и такси за 2022 година. Вноските могат да бъдат платени на две части – до 30.06.2022 г. и до 31.10.2022 г. При заплащане пълния размер на данъците върху недвижимите имоти и превозните средства, както и такса битови отпадъци, до 30.04.2022 г. данъкоплатците ползват отстъпка от 5%. Плащания се приемат в брой – на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Нова Загора и във всички кметства на малки населени места, по банков път, във всяка пощенска станция на „Български пощи“, на касите на Изипей или в офисите на Банка ДСК. Информация за банковите сметки може да бъде намерена на сайта на Община Нова Загора.
Справка за дължимите местни данъци и такси може да направите, чрез ПИН-код получен лично от отдел „МДТ”, като посетите Интернет страницата на Общината през мобилното си устройство.