Официална позиция на община Нова Загора във връзка с появилите се твърдения и информация за промяна на организацията на неотложната помощ

Уважаеми съграждани, във връзка с появилите се твърдения и информация за промяна на организацията на неотложната помощ на територията на община Нова Загора, сме длъжни да изразим нашата официална позиция.
Като ръководство винаги сме били загрижени за живота и здравето на жителите на общината. Доказвали сме това нееднократно с многоаспектната помощ, която сме осъществявали, подкрепяйки МБАЛ „Св. Петка Българска“ през всички години на управление. Винаги сме се водили от основния принцип, че най-добре обгрижени и лекувани жителите на общината ще бъдат на местно ниво от местни специалисти.
Уважаеми съграждани, длъжни сме да заявим, че Община Нова Загора, както и МБАЛ, не са страна по договарянето на дейността на неотложната помощ на общопрактикуващите лекари. Въпреки това, при създалата се ситуация, сме готови да съдействаме, като осигурим максимално добри условия за диалог и почва за вземане на най-доброто решение в интерес на нашите съграждани. Същевременно, изразяваме категоричното си несъгласие да бъдем въвличани и замесвани в решения, които са от компетентността на други органи и институции.
В тази връзка, считаме решението на общопрактикуващите лекари за осигуряване на медицинска помощ извън работния им график, далеч от Общинския център, за недобро за всички нас като пациенти. Призоваваме общопрактикуващите лекари и отговорните институции, в лицето на Министерство на здравеопазването, Здравната каса и РЗИ, внимателно да разгледат предложеното им договаряне и да защитят максимално интересите на новозагорските пациенти.