Обявление за избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен общински дълг.

На основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Нова Загора и Решение №444/28.10.2021г. и 464/25.11.2021г. на Общински съвет Нова Загора, Община Нова Загора обявява процедура за избор на кредитна или финасова институция за предоставяне на дългосрочен общински дълг.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОФЕРТА-ОБРАЗЕЦ

Заповед № РД-12-1016/15.12.2021 г. на Кмета на Община Нова Загора

Решение № 444/28.10.2021 г. и № 464/25.11.2021 г.  на Общински съвет Нова Загора.

Документи, качени на 31.12.2021година:

Заповед РД №12-1041/30.12.2021 г. на Кмета на Община Нова Загора

Протокол на комисията за избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен общински дълг