Условия за кандидатстване по военни специализации във висшите военни училища