Дискусия по повод 60 години от приемането на България в ООН представи клуб „ДЕБАТИ”

На 10 декември 2015 г. в Клуба на дейците на културата, в гр. Нова Загора се проведе дискусия на тема „Актуални глобални проблеми на човечеството и възможности за тяхното разрешаване”. Събитието е организирано от Общински дискусионен клуб „Дебати” при МКБППМН – Община Нова Загора и е посветено на 70-годишнината от създаването на Организацията на обединените нации (ООН) и 60-годишнината от приемането на България в нея. Водещ на дискусията бе Кирил Русев – ръководител на клуба, а сред гостите бяха Ивайло Енев – председател на МКБППМН и зам.-кмет на Община Нова Загора, Мария Казакова – секретар на МКБППМН, обществени възпитатели, учители и съученици на участниците. В дискусията се включиха дванадесет ученици от четирите средни училища в Нова Загора. Те бяха разпределени в четири екипа на случаен принцип и имаха за задача да представят следните четири глобални проблеми и възможни варианти за разрешаването им: „Екологични проблеми”, „Расизъм”, „Бедност”, „Насилие и агресия”. Участниците бяха добре подготвени и представиха интересни гледни точки по обсъжданите теми. В края на дискусията г-н Енев поздрави участниците и им връчи подаръци и грамоти за участие от името на МКБППМН.