Кметът на Община Нова Загора Николай Грозев подписа договор по проект към Държавен фонд „Земеделие”, чрез МИГ – Нова Загора

Днес кметът на Община Нова Загора Николай Грозев подписа договор по проект към Държавен фонд „Земеделие”, чрез МИГ – Нова Загора, за „Текущ ремонт на общинска сграда – Туристически информационен център“. В проекта е планирана смяна на дограма, полагане на изолация, подмяна на ел. и вик инсталацията и др. Предвидена е доставка и монтаж на оборудване и техника за нуждите на туристическия информационен център.