Община Нова Загора, ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД и Технически университет – София заедно за бъдещето на младите новозагорци

Кметът на община Нова Загора – г-н Николай Грозев откри среща във връзка с бъдещата реализация на младите хора в общината. Присъстваха представители на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД и Технически университет – София. Екипът от преподаватели от университета, водени от проф. д-р инж. Тотьо Тотев, ръководител катедра  „Топлоенергетика и Ядрена енергетика“, представиха учебното заведение и възможностите за прием и реализация. От своя страна, инж. Илия Стоянов, директор Дирекция ”Експлоатация” на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, разкри потребностите от кадри на компанията и възможностите за кариерно израстване в нея.
По време на срещата от ръководството на топлоцентралата декларираха готовност да осигурят на всеки завършил с отличие образователно-квалификационна степен "Бакалавър" работно място и еднократна помощ. А на всеки постъпил на работа, записал магистратура след това - предоставяне на стипендия в рамките на 18 месеца.
Г-н Грозев сподели пред младежите увереността си, че завършването на катедра „Топлоенергетика и Ядрена енергетика“ е трамплин за успешна трудова реализация и стабилно бъдеще.
В края на срещата младежите имаха възможност да зададат своите въпроси. Съвместната инициатива на Община Нова Загора с ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и Технически университет - София, катедра „Топлоенергетика и Ядрена енергетика“ има за цел подпомагане бъдещата професионална ориентация на младежите, което в дългосрочен план ще доведе до намаляване безработицата и връщане на квалифицирани кадри към нашия град.