Бояна Гидикова бе избрана за председател на Общински съвет-Нова Загора

На 25 ноември  Общински съвет - Нова Загора проведе двадесет и деветото си заседание. То започна с едноминутно мълчание, с което общинските съветници почетоха паметта на загиналите при пожара в Дом за възрастни хора в с. Рояк, община Дългопол и на жертвите на тежката катастрофа с автобус на автомагистрала „Струма“. След което се премина към избор на нов председател и заместник-председател на местния парламент. Процедурата се наложи поради оттеглянето по собствено желание на Маргарит Тодоров и Пенка Калина-Колева, изпълнявали длъжностите досега. На тяхно място бяха избрани Бояна Гидикова и Константин Тачев, общински съветници от групата на ПП ГЕРБ. Временно председателстващият заседанието - Георги Николов пожела от името на всички общински съветници и ръководството на Общината на г-жа Гидикова мъдри решения и спорна работа. Тя от своя страна благодари и изрази своята готовност за конструктивен диалог и всеотдайна работа за просперитета на нашата община и за благото на новозагорци.
Заседанието продължи в конструктивен и делови тон като бяха приети Предложението за приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Нова Загора, Предложение за актуализация на бюджет „Местни дейности“ на Община Нова Загора за 2021 г. и Предложение за дейността на читалищата в община Нова Загора и Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2022 г. След дадената възможност за питания, обръщения и декларации, заседанието бе закрито от председателя на Общински съвет - Нова Загора Бояна Гидикова.