Годишно отчетно събрание на БЧК Нова Загора

На 10 декември в залата на Общински съвет Нова Загора се проведе отчетна сесия на Общинската организация на Български червен кръст Нова Загора за 2015 г. На събранието присъстваха: заместник - кметът и председател на новозагорската организация на БЧК - Ивайло Енев, директорът на Секретариата на Областния съвет на БЧК - Моника Сярова, активисти, доброволци, представители на Български младежки червен кръст и на партньорски организации, общински съветници и кметове на населени места.
Сесията бе водена от д-р Тодор Тодоров и включваше следните точки: 1. Отчет за дейността на БЧК Нова Загора за 2015 г.; 2. Отчет на контролната комисия за 2015 г.; 3. План за дейността на Общински съвет на БЧК Нова Загора през 2016 г.; 4. Разни.
Председателят на Общинския съвет на БЧК Нова Загора Ивайло Енев представи пред аудиторията отчета на организацията за 2015 г. Приет бе и отчетът на контролната комисия за 2015 г. Основните приоритети, залегнали в приетия план за дейността на Общински съвет на БЧК за следващата година са: Подпомагане на уязвимите групи от населението за облекчаване на страданията им, закрила на здравето и живота им; Укрепване на съществуващите и създаване на нови структури на организацията с цел привличане на нови членове и доброволци, както и продължаване и усъвършенстване на БМЧК.
След изчерпване на всички точки от дневния ред, д-р  Тодоров закри заседанието, като се обърна към всички присъстващи с пожелание за веселото посрещане на светлите коледни празници, много здраве и благоденствие през идната 2016 година.