Поздрав на кмета на Община Нова Загора Николай Грозев по случай 1 ноември – Деня на народните будители

Уважаеми жители на община Нова Загора, приемете моите най-сърдечни поздрави по случай 1 ноември – Деня на народните будители. Празник, който днес посрещаме в необикновена обстановка, но със същата признателност към хората на духа, на перото, на книгата, към просветителите и борците за освобождение, работили всеотдайно за българското просвещение и изградили националното самосъзнание и идентичност на нашия народ. Хората, за които пред Народното събрание големият новозагорец, министърът на просвещението Стоян Омарчевски, въвел на практика честването на Деня на народните будители, казва: „Те са малките и големите, знайните и незнайните, които не са оставили никога народните идеали да бъдат помрачени, надеждата и вярата за тяхното постижение да угаснат. Те са най-верните изразители на спонтанната воля на българския народ към безкористно и всестранно развитие, самоопределение и утвърждение като културна сила. Те са живата и вечна връзка между миналото, настоящето и бъдещето, те са безсмъртната гаранция, че нашият народ ще прескочи всички съдбоносни изпитания и ще оцелее.”
Уважаеми учители, дейци на културата,
Журналисти и книжовници,
Днес е поредният повод да отправим своята благодарност и към Вас, следовниците в наши дни на революционерите и просветителите, които разпалиха първите искри на знанието. Пожелавам Ви много здраве и лични радости. Не спирайте да будите българския дух и да давате духовната опора на народа ни, така необходимa в наши дни.
Честит празник!
Кмет на Община Нова Загора: Николай Грозев