Община Нова Загора работи за намаляване на разходите

Кметът на община Нова Загора – Николай Грозев ще внесе предложение за намаляване числеността на персонала в Общинска администрация на следващото заседание на Общински съвет. „Промените се налагат, поради необходимостта от намаляване разходите в дейност „Чистота“, където след рекултивацията на общинското депо, свързана с изпълнението на европейските изисквания, разходите по сметоизвозване значително се увеличават. Намаляваме числеността с общо 17 бр., като предвиждаме, където е възможно, това да се случи за сметка на незаети такива или пенсиониране на служители", сподели г-н Грозев.