Делата по жалбите за нарушения в изборния процес в Община Нова Загора приключиха

Сливенският административен съд не установи нарушения в изборния процес и остави в сила решенията на ОИК Нова Загора и по двете дела, за избор на кмет на община и избор на общински съветници в Нова Загора, образувани по жалби на Местната коалиция „ЕНП-Нова алтернатива“ и представителите на местната коалиция „АБВ и Земеделци“.
Още преди седмица съдът потвърди решението на Общинска избирателна комисия Нова Загора за избор на кмет на община Нова Загора, като прие жалбата срещу избора за напълно неоснователна и отхвърли същата поради неоткрити съществени нарушения в изборния процес.
В петък Сливенският административен съд се произнесе и по отношение на делото за избор на общински съветници, където жалбата отново е отхвърлена като неоснователна. При преброяването на бюлетините се констатира завишаване на броя на действителните гласове, като при получените резултати най – съществена в посока увеличение е разликата за ПП ГЕРБ.
Буди недоумение фактът, че съдът не е уважил искането направено по време на делото от процесуалния представител на ПП ГЕРБ за назначаването на съдебно математическа експертиза. Имайки предвид новите данни от преброяването, извършването на такава би довело до промяна в разпределението на мандатите за политическите сили, като ПП ГЕРБ ще спечели още един съветник, за сметка намаление на общинските съветници от БСП.