Военно окръжие - Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на българските граждани