Община Нова Загора обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел “Общинска собственост, транспорт и туризъм”, дирекция „Регионално развитие и стопанска политика”, община Нова Загора