Заповед №РД-12-432/07.06.2021 г. във връзка с провеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021г., на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 175-201, т. 15, 16 и 17 от ДР на ИК, Решение No 97-НС/22.05.2021г. на ЦИК