Покана за провеждане на консултации относно съставите на СИК и ПСИК за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.