Община Нова Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти и за продажба на земеделски земи и обекти, общинска собственост