Заповед №РД-12-372/25.05.2021г. относно определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021г.