Заповед №РД-12-363/18.05.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Нова Загора за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.