Жителите на с. Коньово честват ежегодния „Празник на тиквата”

В с. Коньово се проведе „Празник на тиквата”. Сръчни майстори изложиха своите кулинарни изкушения от тиква. Младите таланти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ зарадваха присъстващите с песни и стихове. 
За да изкажат своето уважение, към празника се присъединиха кметът на община Нова Загора – Николай Грозев, заместник-кметовете: Светла Стоянова, Ивайло Енев, Маргарит Тодоров и началник отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” -  Станимира Кънчева.
Г-н Грозев поздрави всички присъстващи и заяви своите планове за цялостно обновяване облика на с. Коньово.
По време на тържественото събитие се проведе конкурс за най-добре приготвено ястие от тиква. Журито - г-н Маргарит Тодоров и г-жа Станимира Кънчева - оцени изкушенията и връчи заслужени награди. Кулминационен момент бе продажбата на тиква гигант на търг с наддаване. Търгът бе спечелен от г-н Николай Грозев. Празникът продължи с широки усмивки, ведро настроение и признателност към майсторите кулинари.