Община Нова Загора е в готовност за зимното поддържане на пътната мрежа

Веднага след встъпването си в длъжност кметът на община Нова Загора Николай Грозев започна с подготовката на общината за осигуряване безопасността на населението при зимни условия. Г-н Грозев разпореди да се извърши проверка за готовността за зимното почистване. Отдел „ОМП“ и Гражданска защита провериха техническото състояние на снегопочистващата техника на фирмите определени да извършват дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на улиците, пешеходните зони и общинската пътна мрежа през експлоатационния период на 2015/2016 год. По време на проверката се установи, че същите са в готовност да изпълнят договорените дейности. Кметът Грозев заяви, че ще следи за стриктното и качествено изпълнение на дейностите от страна на фирмите при настъпване на зимните условия.