Заповед №РД-12-214/30.03.2021 г. за образуване на подвижна избирателна секция