Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на обекти, общинска собственост